Invigning av Minnesstenen över offren för häxprocessen 1671

På pingstaftonen, lördag 27 maj 2023, invigdes en minnesplats på Käringberget i Leksand. Platsen där åtta oskyldiga kvinnor avrättades för att sedan brännas på bål 6 februari 1671.

Initiativet till en minnesplats togs av Åsa Pellas och Johanna Nobelius. De kontaktade Käringbergets Bystugeförening som gärna ville vara med i skapandet av en minnesplats över det förfärliga som hände på det fina berget. En projektgrupp tillsattes och har jobbat i en studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Arbetet har resulterat i en minnesplatta i brons som är infattad i ett större stenblock. Genom bidrag från Leksands Sparbank, Leksands Pastorat, Leksands Kommun, Leksands Knäckebröd, Adam Munthe och flera privata bidragsgivare finns nu en minnesplats på Käringbergets topp.

Invigningen blev över all förväntan med över 200 besökare. De olika delarna i programmet fungerade utmärkt tillsammans. Kulning, kören Qvinnoväsen med spelmän, högtidstalare, historisk berättare, dansare, Dalvisa på klarinett och en tyst minut. Efteråt serverades kaffe och fyra meter tårta i Käringbergets Bystuga.

–  Människor kom fram och berättade att de rördes till tårar under ceremonin och alla betonade hur viktig en sådan här minnesplats är för Leksand och för framtiden, berättar Åsa Pellas och Johanna Nobelius.

–  Vi får aldrig glömma den största rättsskandalen i vår historia. Oskyldiga kvinnor och även män kunde dömas till döden på ett barns vittnesmål. Många talade också om hur viktigt det är med en minnesplats med tanke på andra typer av förföljelser som förekommer idag i form av drev på sociala medier och liknande, tillägger initiativtagarna.

Planer finns på en årligen återkommande minnesdag. Kanske på årsdagen av händelserna 6 februari. Eller kanske dagen då stenen invigdes. Tankar finns även på att bjuda in till föreläsningar kring häxprocesserna. Marit Norin från Älvdalen besitter stor kunskap i ämnet och har tidigare varit i Käringbergets Bystuga och hållit föredrag.

Gör ett besök på Leksands senaste utflyktsmål till minne av åtta oskyldigt dömda och avrättade kvinnor en kall februaridag 1671.

Här ser du ett kollage av bilder från dagen. Klicka på bilden så blir den större. Foto Ragnar Nyberg

Projektgruppen

 

 

 

 

 

 

Kören Qvinnoväsen med dansare och musiker

 

 

 

 

 

 

Initiativtagarna Johanna Nobelius och Åsa Pellas

 

 

 

 

 

 

Marit Norin uppdaterar oss med historiska fakta.
Kören Qvinnoväsen vandrar in med sång.

 

 

 

 

 

 

Dansare Linda Knuts

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansare Linda Knuts, lägger sin krans på stenen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klarinett Olle Berglund

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordföranden i Bystugeföreningen Per-Arne Björk hälsar alla välkomna in i Bystuga på tårtkalas.

 

 

 

 

 

 

 

4 meter lång tårta dekoreras av Pernilla Hedberg och Maj Björk