Käringbergets Bystugeförenings historia

I alla tider har människor strävat efter att komma upp högt för att se omgivningarna. Så har också varit fallet för Käringberget i Leksand. Utsikten över Siljan är slående.

Käringberget har alltid varit en plats där människor mötts och då särskilt ungdomar. Äldre Leksandsbor berättar om vandringar upp till berget på Valborgsmässoafton. Under slutet av 1800-talet inleddes en ny historia på berget. En kaffestuga och ett utsiktstorn byggdes. Just utsiktstorn var populära att bygga på många platser. Tyvärr revs utsiktstornet 1969. En skidbacke skapades med lift och då fick kaffestugan bli värmestuga. Skidliften är nu borta då det inte längre fanns underlag och för få frivilliga krafter att driva den.

En modernare byggnad byggdes av Leksands kommun i slutet av 1970-talet och som genom åren hade olika användningsområden. Mot slutet av 1990-talet föddes idén att skapa en bystuga för de som bor i området. Bystugor är en stolt tradition i Dalarna. Driftiga människor fick köpa fastigheterna för en symbolisk peng och Käringbergets Bystugeförening bildades i maj 1998. Ett gäng frivilliga startade en renovering för att skapa en funktionell bystuga. Renoveringen var i princip färdig när huset eldhärjades, av ännu okänd anledning, och brann ner till grunden i januari 2001. Sorgen och förstämningen var stor bland föreningens medlemmar och ortsbefolkning. Som tur var täckte försäkringen en återuppbyggnad av en ny och mer ändamålsenlig bystuga som invigdes sommaren 2002. Det är den bystuga som ni ser idag och förvaltas av Käringbergets Bystugeförening och dess cirka 80-talet medlemsfamiljer.

 

Bystugan används idag för olika sorters sammankomster. Det kan vara bröllop, dop och minnesstunder, ja alla livets fester. Flera föreningar använder bystugan för styrelse- och årsmöten. Bystugeföreningen genomför också egna aktiviteter för allmänhet och medlemmar under året. En lång tradition är vandringen med facklor upp till toppen på nyårsafton där det hålls tal och glögg serveras. Julmarknaden i november är också en uppskattad händelse som är starten för julmarknadssäsongen i Leksand.

 

Välkommen till bystugan med toppläge centralt i Leksand!