Årsmöte 2023

Vid årsmötet 6 mars valdes följande styrelse för kommande verksamhetsår. De valda är:

Per-Arne Björk, ordförande

Jan Carlsson, kassör

Maj Björk, sekreterare

Birgitta Björk, ledamot

Ewa Berglund, ledamot

Ann Åkervall, suppleant

Anders Anagrius, suppleant

Vi kommer att arbeta för att Käringbergets Bystuga ska vara en välfungerande lokal att hyra för livets alla fester, men även för studiecirkeln eller årsmötet för en förening. Vi vill också genomföra intressanta och trevliga aktiviteter för medlemmarna och andra besökare.

Bystugeföreningens styrelse arbetar också för att Käringberget ska vara den mötesplats som berget har varit i flera hundra år.