Årsmöte 2022

Vid årsmötet 14 mars valdes följande styrelse för kommande verksamhetsår. De valda är:

Per-Arne Björk, ordförande

Jan Carlsson, kassör

Maj Björk, sekreterare

Birgitta Björk, ledamot

Ewa Berglund, ledamot

Pernilla Hedberg, suppleant

Ulf Linnaeus, suppleant

Vi kommer att arbeta för att verksamheten i Käringbergets Bystuga fortsätter med mer uthyrningsverksamhet och intressanta och trevliga aktiviteter för medlemmarna och andra besökare.