Stor dragning av Käringbergslotten

DRAGNINGSFESTEN FÖR KÄRINGBERGSLOTTEN ÄR INSTÄLLD!

På grund av för få anmälda har styrelsen för Käringbergets Bystugeförening tagit beslutet att ställa in den planerade festen. Ett tråkigt men tyvärr nödvändigt beslut.

En officiell dragning, som alla lottinnehavare är välkomna till, kommer istället att ske i Bystugan fredag 19 april kl. 15.00.

Vinnarna kommer att kontaktas personligen och en dragningslista kommer att finnas på föreningens hemsida och Facebooksida.

Vid styrelsens senaste möte beslutades att inte fortsätta med ytterligare en säsong med Käringbergslotten. Även det beroende av minskat intresse.

Styrelsen för Käringbergets Bystugeförening genom,

Per-Arne Björk, ordförande